Yrd.Doç.Dr.Erdoğan Köycü'nün Kariyeri CV

                                                 

Yrd. Doç. Dr. Erdoğan Köycü

Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı Başkanı

e-mail: ekoycu@bartin.edu.tr;    e_koycu@hotmail.com;   drerdogankoycu@gmail.com

Telefon:0 378 223 53 62; 0 537 376 00 85

İnternet Sitesi: http://www.ekoycu.blogcu.com

EĞİTİM BİLGİLERİ

Lisans: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi-1990

Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadîs

Ana Bilim Dalı-1993

http://tr.scribd.com/doc/98971157/1953-2007  1904 Nolu Tez

Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslâm Bilimleri Hadîs Ana Bilim

Dalı-1999

http://tr.scribd.com/doc/98971157/1953-2007  1905 Nolu Tez

AKADEMİK GÖREVLER

1-Yrd. Doç. Dr. Bartın Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi,2013-

2-Dr. Başöğretmen 2005-2008 Ankara Keçiören Aydınlıkevler Ticaret Meslek Lisesi

                           2008-2013 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı

                           2008-2009 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İskele Bekirpaşa Lisesi

                           2008-2009 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İskele Ticaret Lisesi

                           2009-2013 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazimağusa Çanakkale Ortaokulu

                           2012-2013 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazimağusa Canbulat Özgürlük Ortaokulu

                                  2013-2014 Ankara Altındağ Esenevler Anadolu Lisesi

3-Dr. Başöğretmen 1999-2005 Ankara Altındağ Kutalmışbey İlköğretim Okulu

4-Öğretmen 1991-1992 Ankara Altındağ Peyami Safa İlköğretim Okulu- 1992-1999 Ankara Altındağ    

    Kutalmışbey İlköğretim Okulu 1994-1995 1995-1996 Ankara Altındağ Hacı Bayram Ortaokulu               

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

A-TEZLERİ

1-Lisans:Hadîs Tasnîf Metotları ve Bu Metotlara Göre Hazırlanmış Belli Başlı Hadîs Kitapları, Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Ana Bilim Dalı-Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ankara-1990

2-Yüksek Lisans: Et-Tirmizî’nin Süneninin Metot Yönünden İncelenmesi-Ankara Üniversitesi,

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Ana Bilim Dalı-1993

http://tr.scribd.com/doc/98971157/1953-2007  1904 Nolu Tez

3-Doktora: El-Mizzî’nin (742/1341) Hadis İlmindeki Yeri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler

Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Ana Bilim Dalı-1999

http://tr.scribd.com/doc/98971157/1953-2007  1905 Nolu Tez

B-KİTAPLARI

1-Dînî Bilgiler Kursu Öğrenci Ders Kitabı (Komisyon),Lefkoşa-2011

2-Dînî Bilgiler Kursu Öğrenci Çalışma Kitabı (Komisyon),Lefkoşa-2011

3-Sunenu’t-Tirmizî’nin Metot Yönünden İncelenmesi, Araştırma Yayınları, Ankara-2013

4-El-Mizzî’nin Hadis İlmindeki Yeri, Araştırma Yayınları, Ankara-2013

5-“Kim, Benim Üzerime Kasten Yalan Söylerse Cehennemdeki Yerine Hazırlansın.” Hadisi Üzerine Bir AraştırmaAraştırma Yayınları, Ankara-2013

6-Muhammed b. Îsâ et-Tirmizî’nin Eserleri Üzerine Yapılan Çalışmalar, Araştırma Yayınları,Ankara,2016

C-MAKALELERİ/TERCÜMELERİ/KİTAP ELEŞTİRİ VE MÜLAHAZALARI

(Ulusal ve Uluslararası Hakemli Dergilerde)

1-Hz.Muhammed’in (s.a.s.) Vasıfları,(Cemâluddin Ebûl-Haccâc el-Mizzî, Tehzîbu’l-Kemâl fî Esmâi’r-Ricâl,c.I,229-233 sayfalar arası Kitap Bölümü Tercümesi) Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Ulusal Hakemli Sayı:1,Sayfa:105-117

http://isamveri.org/pdfdrg/G00078/2014_1/2014_1_KOYCUE.pdf

http://iif.bartin.edu.tr/dergi/sayi1.pdf

2-“Nihat Hatipoğlu’nun Ebû Zur’a er-Râzî ve Hadîs İlmi’ndeki Yeri” Adlı Eseri Üzerine Bazı Eleştiri ve Mülahazalar (Kitap Eleştirisi ve Tashîhi Yazısı),Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Ulusal Hakemli Dergi Sayı:1,Sayfa:125-133

http://isamveri.org/pdfdrg/G00078/2014_1/2014_1_KOYCUE2.pdf

http://iif.bartin.edu.tr/dergi/sayi1.pdf

3-Hz.Muhammed’in (s.a.s.) Mucizeleri, (Cemâluddin Ebûl-Haccâc el-Mizzî, Tehzîbu’l-Kemâl fî Esmâi’r-Ricâl,c.I,234-244 Sayfalar arası Kitap Bölümü Tercümesi ) Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Ulusal Hakemli Dergi Sayı:2,Sayfa:57-79

http://isamveri.org/pdfdrg/G00078/2014_2/2014_2_KOYCUE.pdf

http://iif.bartin.edu.tr/dergi/sayi2.pdf

4-III. Hadis Ana Bilim Dalları İhtisas Toplantısı Değerlendirmesi( Sempozyum Değerlendirmesi )Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Ulusal Hakemli Dergi Sayı:2 Sayfa:101-117

http://isamveri.org/pdfdrg/G00078/2014_2/2014_2_KOYCUE2.pdf

http://iif.bartin.edu.tr/dergi/sayi2.pdf

5-BeşşârAvvâd Ma’rûf, (Cemâluddin Ebûl-Haccâc el-Mizzî, Tehzîbu’l-Kemâl fî Esmâi’r-Ricâl,c.XXXV,445-449 sayfalar arası Kitap Bölümü Tercümesi) Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Ulusal Hakemli Sayı:4,Sayfa:101-113

http://iif.bartin.edu.tr/dergi/sayi4.pdf

6-Şu’be b. el-Haccâc’ın Hayatı ve Hadis İlmindeki Yeri İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları

Dergisi, cilt: 5 Sayı: 8 2016.Sayfa: 3099-3124

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/255212

D-ESERLERİNE YAPILAN BAZI ATIFLAR

1-Başer, İsmail, Kütüb-i Sitte’ye Dâhil Dört Sünen Kitabının Mukayesesi, Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş-2006,Sayfa,5

http://kutuphane.ksu.edu.tr/e-tez/sbe/T00518/Ismail_Baser_Tez.pdf

2-Başer, İsmail, Kütüb-i Sitte’ye Dâhil Dört Sünen Kitabının Mukayesesi, Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş-2006,Sayfa,68

http://kutuphane.ksu.edu.tr/e-tez/sbe/T00518/Ismail_Baser_Tez.pdf

3-Erul, Bünyamin, Müellefâtu fî’l-Hadîs ve Ulûmi’l-Hadîs ve Ulûmihi fî’l-Ahdi’l-Cumhûrî fî Turkiye, Sayfa,20              

4-Erul, Bünyamin, Müellefâtu fî’l-Hadîs ve Ulûmi’l-Hadîs ve Ulûmihi fî’l-Ahdi’l-Cumhûrî fî Turkiye,Sayfa,27  د. بنيامينأرول  المؤلفات في الحديث وعلومه في العهد الجمهوري في تركيا – ببليوغرافيا

مكانة المزي في علم الحديث، أرطوغان كويجو، أنقرة-1999، 156ص. رسالة دكتوراه

http://shamela.ws/browse.php/book-8537/page-27  

5-Karahan, Abdullah, Türkiye’de Cerh ve Ta‘dîl ile Alakalı Yapılmış Çalışmalar, Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi Cilt:13,Sayı:2,2004,Sayfa:187

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/uluifd/article/viewFile/5000017950/5000018240

6-Ünal, Yavuz, Cumhuriyet Türkiye’si Hadis Çalışmaları (1920-1997),Etüt Yayınları, Samsun-1997, Sayfa:166-167

7-Ünal, Yavuz, Cumhuriyet Türkiye’si Hadis Çalışmaları (1920-1997),Etüt Yayınları, Samsun-1997                                                                   

8-Küçük,Meryem,Tirmizî’nin Sünen’in’de el-Bânî’nin Uydurma Olarak Nitelendirdiği Hadîslerin Değerlendirilmesi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi,(Dan.Yrd. Doç. Dr. Nimetullah AKIN) Çanakkale-Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,  2010,Sayfa:11 (53.Dipnot)

9-Küçük,Meryem,Tirmizî’nin Sünen’in’de el-Bânî’nin Uydurma Olarak Nitelendirdiği Hadîslerin Değerlendirilmesi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi,(Dan.Yrd. Doç. Dr. Nimetullah AKIN) Çanakkale-Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010 Sayfa:99

10-Savut, Harun,“Tefsir İlminin Rivayet Kaynaklı Sorunlarına Bir Çözüm Arayışı: İbn Kesîr’in Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm’i, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara-2012,Sayfa:59 (197.Dipnot)

http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/23755/

11-Savut, Harun,“Tefsir İlminin Rivayet Kaynaklı Sorunlarına Bir Çözüm Arayışı: İbn Kesîr’in Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm’i, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara-2012,Sayfa:59 (198.Dipnot)

http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/23755/

12-Savut, Harun,“Tefsir İlminin” Rivayet Kaynaklı Sorunlarına Bir Çözüm Arayışı: İbn Kesîr’in Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm’i, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara-2012), Sayfa,201        

http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/23755/

13-Ali Erdoğdu, Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ b. Sevre (Yezîd) et-Tirmizî (279/892)Muhaddis, (İlk Şemail Müellifi),Sayfa,1.Dipnot,1

http://www.siyerinebi.com/tr/alierdogdu/tirmizi

14-Savut, Harun, Rivayet Sorunlarına Çözüm Arayışı İbn Kesîr Tefsiri Bağlamında,Otto Yayınları,Ankara-2016 Sayfa:65,197.Dipnot.

15-Savut, Harun, Rivayet Sorunlarına Çözüm Arayışı İbn Kesîr Tefsiri Bağlamında,Otto Yayınları,Ankara-2016 Sayfa:65,198.Dipnot.

16-Savut, Harun, Rivayet Sorunlarına Çözüm Arayışı İbn Kesîr Tefsiri Bağlamında,Otto Yayınları,Ankara-2016 Sayfa:206

17-Canikli, İlyas, Hz. Muhammed Özelinde Peygamber Aleyhtarlığı, Fecr Yayınları-Ankara-2016 Sayfa:180

18-Canikli, İlyas, Hz. Muhammed Özelinde Peygamber Aleyhtarlığı, Fecr Yayınları-Ankara-2016 Sayfa:321

19. Güngör, Haydar, Hz. Peygamber Döneminde Kullanılan Kıyâfetler, Abant İzzet Baysal Üniversitesi

       İlahiyat Fakültesi Dergisi, Güz:2016,c.4,sayı:8,s.49.5. Dipnot.

20. Güngör, Haydar, Hz. Peygamber Döneminde Kullanılan Kıyâfetler, Abant İzzet Baysal Üniversitesi

       İlahiyat Fakültesi Dergisi, Güz:2016,c.4,sayı:8,s. 68.

F- BİLİMSEL ETKİNLİKLER

 

A-ULUSLARARASI

BASILI BİLDİRİLER

7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler. 

1-16-18 Nisan 2015 Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlâk ve Değerler Eğitimi Uluslararası

Sempozyumu “Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

Eğitimi Bölümü Öğrencilerinde Ahlâk ve Değerler Eğitimi Algısı” Tam Bildiri Metni, Ankara,2016

c.I. s.553-574.

2-7-24-25 Haziran 2014 Ankara Maltepe İlci Otel I. Uluslararası Tıbbu’n-Nebevî Kongresi Tarihten

 Günümüze Sağlığın Korunması Tıbb-ı Nebevî ve Karantina Uygulamaları Tam Bildiri Metni,

Ankara,2016 s.318-343.

3-2015 Adana Uluslararası İslam & Tıb Tıbb-ı Nebevî Kongresi, Peygamberimizin İnsan Sağlığının

Korunmasında Tavsiye Ettiği Güncel Tıpta da Uygulanabilecek Bazı Yöntemler Tam Bildiri Metni,

 Adana,2016 s.   105-120.

 

2-BASILMASI HENÜZ YAPILMAMIŞ BİLDİRİLER

1-Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Uluslararası Terör ve İslamofobi Sempozyumu, Bartın,2016.

    Tebliğin Tam Metni Değerler Eğitimi’nde Sevgi ve Saygı Öğretimi Bağlamında Hadislerin Rolü

     Basım için gönderildi.

3-SEMPOZYUM SEMİNER PROJE VE DİĞER FAALİYETLER

1-2010 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eskad Gazimağusa Şubesi, İslâm’da Hadîsin Yeri ve Önemi Üzerine Seminer

2-01 Temmuz 2010 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa Yakın Doğu Üniversitesi, Dînî Bilgiler Kursu Kapanış Programı Öğretmenler Adına Konuşma

3-2012 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa Yakındoğu Üniversitesi Uluslararası Hadisçiler Sempozyumu (Hadislerin Güncel Değeri)

4-2012 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa Yakındoğu Üniversitesi İslam Tarihçileri Sempozyumu

5-2013 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Hadîs ve Sünnet Bilinci (Anket-İkili Görüşme Etkinliği)

6-2013 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Görev Yapan Din Görevlilerinde Vaaz ve Hutbelerde Hadis ve Hadis Kaynakları Kullanımı (Anket-İkili Görüşme Etkinliği)

7-2013Hac Semineri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazimağusa

8-2013 Tevrat, Zebur, İncil Semineri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazimağusa

9-22 03 2013 Hz. Muhammed (s.a.s.) ve Hicret Semineri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazimağusa

10-7-24-25 Haziran 2014 Ankara Maltepe İlci Otel I. Uluslararası Tıbbu’n-Nebevî Kongresi “Tarihten Günümüze Sağlığın Korunması Tıbb-ı Nebevî ve Karantina Uygulamaları”

11-16-18 Nisan 2015 Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlâk ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu “Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eğitimi Bölümü Öğrencilerinde Ahlâk ve Değerler Eğitimi Algısı”

12-2015 Adana Uluslararası İslam & Tıb Tıbb-ı Nebevî Kongresi, “Peygamberimizin İnsan Sağlığının Korunmasında Tavsiye Ettiği Güncel Tıpta da Uygulanabilecek Bazı Yöntemler” Adlı Sözlü Bildiri Sunumu

 

B-ULUSAL

 

    1-BASILI ÇALIŞTAY KİTABI

1-7-8-9-10 Mayıs 2014Bartın Amasra Amasra Dünya Miras Yolunda Çalıştayı KitabıBartın-Mayıs-2015

(Sosyal Araştırmalar ve Halkla İlişkiler Grubu sh 25,32-34,74)

http://www.amasra.com.tr/wp-content/uploads/2015/11/UNESCO-Yolunda-Amasra.pdf

   2-SEMPOZYUM BİLDİRİSİ

2.1.11-12 Kasım 2016 Antalya, Hasan Hüsnü Erdem Sempozyumu,“İlâhî Hadisler” Adlı Eseri Bağlamında

 Hasan Hüsnü Erdem’in Hadis Müktesebâtı, Basım için gönderildi.

 

    2- SEMPOZYUM SEMİNER PANEL PROJE VE DİĞER FAALİYETLER

1-2005 Bolu Gerede II. Hadisçiler Toplantısı (Sunulan Tebliğler Üzerine Bazı Mülahazalar)

2-2006 Bolu Gerede III. Hadisçiler Toplantısı (Sunulan Tebliğler Üzerine Bazı Mülahazalar)

3-2013 Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğrencilerinde Hadis ve Sünnet Bilinci (Anket-İkili Görüşme Etkinliği)

4-Felsefe Din ve Hikmet Sempozyumu, Zonguldak-2013

5-23 Aralık 2013Bartın Üniversitesi Konferans Salonu, Motivasyon Semineri

6-12 Mart 2014 Bartın Üniversitesi Konferans Salonu, Mehmet Akif Ersoy’u Anma ve İstiklâl Marşı’nın Kabulü Konferansı

7-8-9-10 Mayıs 2014Bartın Amasra Amasra Dünya Miras Yolunda Çalıştayı

http://www.amasra.com.tr/wp-content/uploads/2015/11/UNESCO-Yolunda-Amasra.pdf

8-15 Mayıs 2014,Bartın Üniversitesi Konferans Salonu, El-Mizzî’nin Hadîs İlmi’ndeki Yeri Semineri

9-16 Mayıs 2014,Ankara, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türkiye Hadis Meclisi 18.Oturumu El-Mizzî’nin Hadîs İlmindeki Yeri Semineri

10-22 Mayıs 2014, Bartın Esenyurt Şehit Ahmet Poyraz Ortaokulu, Hz. Peygamber (s.a.s.) ve Ashâb-ı Kiramın Hayatından Bazı Ahlâkî Kesitler Konferansı

11-23-27 Ekim 2014 Adana III. Hadis Ana Bilim Dalları İhtisas Toplantısı

12-24-25 Şubat 2015 Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi İDKAB Bölümü 3. ve 4. Sınıf Öğrencilerinde Değerler Eğitimi Algısı(Anket-İkili Görüşme Etkinliği)

13-9 Nisan 2015 Bartın Kızılelma Ortaokulu Hz. Peygamber Yaşam Ahlâkı ve Hukuku Konferansı

14-24 Nisan 2015 Bartın Hutbe Yarışması İl Finali, Bartın

15-25-26 Nisan 2015 İslam Medeniyetinin Kurucu Nesli Sahâbe-2

 

16-

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !