Yrd.Doç.Dr.Erdoğan Köycü'nün Kariyeri

                                  Yrd.Doç.Dr.Erdoğan Köycü CV

 

                                                          KİŞİSEL BİLGİLER

 

  Adı Soyadı:Erdoğan KÖYCÜ

  Baba adı:Celâl

  Doğum Yeri:Afyonkarahisar/Emirdağ

  Doğum tarihi:01.01.1965

  Adres:Bartın Üniversitesi

               İslâmî İlimler Fakültesi

                                        BARTIN

  Cep Telefonu:0 537 376 00 85

  E-Mail:e_koycu@hotmail.com

 

 

                                                            EĞİTİM DURUMU 

 

1999 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  Doktora

 

1993 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  Yüksek Lisans

 

1990 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

 

1982 Emirdağ İmâm Hatip Lisesi

 

1978 Emirdağ İmâm Hatip Lisesi  Ortaokulu

 

1975 Ekizce Köyü İlkokulu   

 

 

                                KAZANDIĞI BURSLAR VE SINAVLAR

 

1-1991 Yılı Yapılan Öğretmenlik Sınavı (Asil)

 

1-1991 Cezayir Hükümeti Araştırma Bursu

 

2-1993 Suriye Hükümeti  Araştırma Bursu


3-2008 TC Dışişleri Komisyonu  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

    Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenliği Sınavı

 

 

Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi

e-mail: ekoycu@bartin.edu.tr;    e_koycu@hotmail.com;   drerdogankoycu@gmail.com

Telefon:0 378 223 53 62 ; 0 537 376 00 85

İnternet Sitesi: http://www.ekoycu.blogcu.com

 

EĞİTİM BİLGİLERİ

Lisans: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi- (Lisans Tezi, Hadîs Tasnîf Metotları ve Bu Metotlara

Göre Hazırlanmış Belli Başlı Hadîs Kitapları, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ankara-1990

Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadîs

Ana Bilim Dalı-1993

Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslâm Bilimleri Hadîs Ana Bilim

Dalı-1999

 

AKADEMİK GÖREVLER

1-Yrd. Doç. Dr. Bartın Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi,2013-

2-Başöğretmen 2005-2008 Ankara Keçiören Aydınlıkevler Ticaret Meslek Lisesi

   2008-2013 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı

   2008-2009 İskele Bekirpaşa Lisesi

   2008-2009 İskele Ticaret Lisesi

   2009-2013 Gazimağusa Çanakkale Ortaokulu

   2012-2013 Gazimağusa Canbulat Özgürlük Ortaokulu

   2013-2014 Ankara Altındağ Esenevler Anadolu Lisesi

3-Öğretmen 1991-1992 Ankara Altındağ Peyami Safa İlköğretim Okulu

   1992-2005  Ankara Altındağ Kutalmışbey İlköğretim Okulu

 

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

A-TEZLERİ

1-Yüksek Lisans: Et-Tirmizî’nin Süneninin Metot Yönünden İncelenmesi-Ankara Üniversitesi,

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadîs Ana Bilim Dalı-1993

2-Doktora: El-Mizzî’nin (742/1341) Hadîs İlmi’ndeki Yeri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler

Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadîs Ana Bilim Dalı-1999

B-KİTAPLARI

1-Dînî Bilgiler Kursu Öğrenci Ders Kitabı (Komisyon),Lefkoşa-2011

2-Dînî Bilgiler Kursu Öğrenci Çalışma Kitabı (Komisyon),Lefkoşa-2011

3-Sunenu’t-Tirmizî’nin Metot Yönünden İncelenmesi, Araştırma Yayınları, Ankara-2013

4-El-Mizzî’nin Hadîs İlmi’ndeki Yeri, Araştırma Yayınları, Ankara-2013

5-“Kim, Benim Üzerime Kasten Yalan Söylerse,Cehennem’deki Yerine Hazırlansın.” Hadîsi Üzerine Bir AraştırmaAraştırma Yayınları,Ankara-2013

C-MAKALELERİ/TERCÜMELERİ/KİTAP ELEŞTİRİ VE MÜLAHAZALARI

(Ulusal ve Uluslararası Hakemli Dergilerde)

1-Hz.Muhammed’in (s.a.s.) Vasıfları,(Cemâluddin Ebûl-Haccâc el-Mizzî,Tehzîbu’l-Kemâl fî Esmâi’r-Ricâl,c.I,229-233 sayfalar arası Kitap Bölümü Tercümesi) Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Ulusal Hakemli Sayı:1,Sayfa:105-117

2-“Nihat Hatipoğlu’nun Ebû Zur’a er-Râzî ve Hadîs İlmi’ndeki Yeri” Adlı Eseri Üzerine Bazı Eleştiri ve Mülahazalar (Kitap Eleştirisi ve Tashîhi Yazısı),Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Ulusal Hakemli Dergi Sayı:1,Sayfa:125-133

3-Hz.Muhammed’in (s.a.s.) Mucizeleri, (Cemâluddin Ebûl-Haccâc el-Mizzî,Tehzîbu’l-Kemâl fî Esmâi’r-Ricâl,c.I,234-244 Sayfalar arası Kitap Bölümü Tercümesi ) Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Ulusal Hakemli Dergi Sayı:2,Sayfa:57-79

4-III.Hadis Ana Bilim Dalları İhtisas Toplantısı Değerlendirmesi( Sempozyum Değerlendirmesi )Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Ulusal Hakemli Dergi Sayı:2 Sayfa:101-117

D-ESERLERİNE YAPILAN BAZI ATIFLAR

1-Başer,İsmail,Kütüb-i Sitte’ye Dâhil Dört Sünen Kitabının Mukayesesi,Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş-2006,Sayfa,5

2-Başer,İsmail,Kütüb-i Sitte’ye Dâhil Dört Sünen Kitabının Mukayesesi,Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,Kahramanmaraş-2006,Sayfa,68

3-Erul,Bünyamin,Müellefâtu fî’l-Hadîs ve Ulûmi’l-Hadîs ve Ulûmihi fî’l-Ahdi’l-Cumhûrî fî Turkiye, Sayfa,20                                     

4-Karahan,Abdullah,Türkiye’de Cerh ve Ta‘dîl ile Alakalı Yapılmış Çalışmalar,Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi Cilt:13,Sayı:2,2004,Sayfa:187

5-Ünal,Yavuz,Cumhuriyet Türkiye’si Hadis Çalışmaları (1920-1997),Etüt Yayınları,Samsun-1997, Sayfa:166-167

6-Ünal,Yavuz,Cumhuriyet Türkiye’si Hadis Çalışmaları (1920-1997),Etüt Yayınları, Samsun-1997                                                                   

7-Savut,Harun,“Tefsir İlminin” Rivâyet Kaynaklı Sorunlarına Bir Çözüm Arayışı: İbn Kesîr’in Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm’i,Basılmamış Doktora Tezi,Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara-2012,Sayfa:59 (196.Dipnot)

8-Savut, Harun,“Tefsir İlminin Rivâyet Kaynaklı Sorunlarına Bir Çözüm Arayışı: İbn Kesîr’in Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm’i,Basılmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara-2012,Sayfa:59 (197.Dipnot)

9-Savut, Harun,“Tefsir İlminin” Rivâyet Kaynaklı Sorunlarına Bir Çözüm Arayışı: İbn Kesîr’in Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm’i, Basılmamış Doktora Tezi,Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara-2012)Sayfa,201        

10-Ali Erdoğdu, Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ b. Sevre (Yezîd) et-Tirmizî (279/892)Muhaddis, (İlk Şemail Müellifi),Sayfa,1.Dipnot,1 http://www.siyerinebi.com/tirmizi-r-h.html

11-Küçük,Meryem,Tirmizî’nin Sünen’in’de el-Bânî’nin Uydurma Olarak Nitelendirdiği Hadîslerin Değerlendirilmesi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi,(Dan.Yrd. Doç. Dr. Nimetullah AKIN) Çanakkale-Onsekiz Mart Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü,  2010,Sayfa:11 (53.Dipnot)

12-Küçük,Meryem,Tirmizî’nin Sünen’in’de el-Bânî’nin Uydurma Olarak Nitelendirdiği Hadîslrerin Değerlendirilmesi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi,(Dan.Yrd. Doç. Dr. Nimetullah AKIN) Çanakkale-Onsekiz Mart Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010 Sayfa:99

F- BİLİMSEL ETKİNLİKLER

 

A-ULUSLARARASI

 

1-2010 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eskad Gazimağusa Şubesi, İslâm’da Hadîsin Yeri ve Önemi Üzerine Seminer

2-01 Temmuz 2010 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa Yakın Doğu Üniversitesi, Dînî Bilgiler Kursu Kapanış Programı Öğretmenler Adına Konuşma

3-2012 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa Yakındoğu Üniversitesi Uluslararası Hadisçiler Sempozyumu(Hadîslerin Güncel Değeri)

4-2013 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Hadîs ve Sünnet Bilinci (Anket-İkili Görüşme Etkinliği)

5-24-25 Haziran 2014 Ankara Maltepe İlci Otel I. Uluslararası Tıbbu’n-Nebevî Kongresi Tarihten Günümüze Sağlığın Korunması Tıbb-ı Nebevî ve Karantina Uygulamaları Adlı Bildiri Sunumu

6-16-18 Nisan 2015 Dünden Bugüne Türkiye'de Beceri,Ahlâk ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eğitimi Bölümü Öğrencilerinde Ahlâk ve Değerler Eğitimi Algısı Adlı Bildiri Sunumu

 

B-ULUSAL

 

1-2005 Bolu Gerede II. Hadîsçiler Toplantısı (Sunulan Tebliğler Üzerine Bazı Mülahazalar)

2-2006 Bolu Gerede III. Hadîsçiler Toplantısı (Sunulan Tebliğler Üzerine Bazı Mülahazalar)

3-2013 Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğrencilerinde Hadîs ve Sünnet Bilinci (Anket-İkili Görüşme Etkinliği)

4-23 Aralık 2013Bartın Üniversitesi Konferans Salonu, Motivasyon Semineri

5-12 Mart 2014 Bartın Üniversitesi Konferans Salonu, Mehmet Âkif Ersoy’u Anma ve İstiklâl Marşı’nın Kabulü Konferansı

6-8-9-10 Mayıs 2014Bartın Amasra Amasra Dünya Miras Yolunda Çalıştayı

8-15 Mayıs 2014,Bartın Üniversitesi Konferans Salonu, El-Mizzî’nin Hadîs İlmi’ndeki Yeri Semineri

9-16 Mayıs 2014,Ankara, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türkiye Hadis Meclisi 18.Oturumu El-Mizzî’nin Hadîs İlmi’ndeki Yeri Semineri

10-22 Mayıs 2014, Bartın Esenyurt Şehit Ahmet Poyraz Ortaokulu, Hz. Peygamber (s.a.v) ve Ashâb-ı Kirâmın Hayatı’ndan Bazı Ahlâkî Kesitler Konferansı

11-23-27 Ekim 2014 Adana III. Hadis Ana Bilim Dalları İhtisas Toplantısı

G-TV VE RADYOPROGRAMLARI

1-22 09 2006 Ankara Başkent TV Hz. Âdem’den (a.s.) Günümüze Eğitim ve Öğretim

2-28 04 2011 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti As TV (Lefkoşa)“Muhabbet Kapısı” Programı “Merhamet Eğitimi

3-26 04 2012 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakındoğu Üniversitesi Radyosu ( Gönülden Gönüle ) Programı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kutlu Doğum Değerlendirmeleri

H-GAZETE KÖŞE YAZILARI

1-Polatlı Postası,28 06 2014,Ramazan Bereketi-Hoş Geldin Yâ Şehr-i Ramazan-,(Kapak Sayfa,1)

2- Polatlı Postası,30 06 2014,Ramazan Bereketi-Hoş Geldin Yâ Şehr-i Ramazan-2,(Kapak Sayfa,1)

3-Polatlı Postası,01 07 2014,Ramazan Bereketi-Hoş Geldin Yâ Şehr-i Ramazan-3,(Kapak Sayfa,1)

H-İDÂRÎ GÖREVLER

1-Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi Editörlüğü,2013-2014

2-Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi Editörlüğü,2014-2015

3-Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Erasmus Koordinatörlüğü,2013-2014

4-Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ÖYP Koordinatörlüğü,2014-2015

5-Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Etkinlikler Komisyon Üyeliği 2014-

I- ALDIĞI ÖDÜL VE BELGELER

1-09 04 2015 Plaket 2015 Yılı İlk Kutlu Doğum Etkinliğinde Hz.Peygamber,Yaşam Ahlâkı ve Hukûku Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü

2-5 11 2013 Plaket Görevinde Başarılı Hizmetler Ankara Keçiören Aydınlıkevler Ticaret Meslek Lisesi

3-13 06 2013 Plaket Görevinde Başarılı Hizmetler,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Lefkoşa Büyük Elçiliği Eğitim Müşâvirliği  

4-31 05 2013 Plaket Görevinde Başarılı Hizmetler,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gazimağusa Çanakkale Ortaokulu

5-26 06 2013 Hizmet Teşekkür Belgesi,Yurtdışı Görevinde Başarı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Din İşleri Başkanlığı-4

6-04 06 2013 Teşekkür Belgesi,Yurtdışı Görevinde Başarı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli

Eğitim ve Gençlik ve Spor Bakanlığı-7724

7-Haziran 2011 Teşekkür Belgesi,Dini Bilgiler Kursları Kitap Yazma,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti MEGSB Talim Terbiye Müdürlüğü  

8-Haziran 2011 Teşekkür Belgesi,Dini Bilgiler Kursları Program Yazma,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti MEGSB Talim Terbiye Müdürlüğü  

9-Haziran 2011 Teşekkür Belgesi,Dini Bilgiler Kursları Program Yazma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti MEGSB Talim Terbiye Müdürlüğü  

10-22 06 2010 Teşekkür Belgesi,Yurtdışı Görevinde Başarılı Hizmetler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği-304

11-18 07 2005 Teşekkür Belgesi,Görevinde Başarılı Hizmetler Ankara Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-318

12-09 12 2004 Teşekkür Belgesi,Görevinde Başarılı Hizmetler Ankara Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-467

13-08 07 2002 Takdir Belgesi,Görevinde Başarılı Hizmetler Ankara Altındağ Kaymakamlığı-523

14-17 04 2002 Teşekkür Belgesi,Görevinde Başarılı Hizmetler Ankara Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-1610

15-05 04 2001 Teşekkür Belgesi,Görevinde Başarılı Hizmetler Ankara Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-67

16-01 09 1994 Teşekkür Belgesi,Görevinde Başarılı Hizmetler Ankara Altındağ İlçe Milli Eğitim

Müdürlüğü-1767

17-10 06 1994 Taltif Belgesi, Görevinde Başarılı Hizmetler Ankara Altındağ Kutalmışbey İ.Ö.O.

Müdürlüğü-954

18-1991Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenliği Sınavı Kazanma Belgesi

19-1991 Cezayir Hükümeti Araştırma Bursu Kazanma Belgesi

20-1992 Mayıs KPDS Arapça 74  C Kuru Kazanma Belgesi

21-1992 Kasım KPDS Arapça 77 C Kuru Kazanma Belgesi

22-1993 Suriye Hükümeti Araştırma Bursu Kazanma Belgesi

23-1994 Mayıs KPDSArapça 67 D Kuru Kazanma Belgesi

24-1995 KasımKPDSArapça 68 D Kuru Kazanma Belgesi

25-1999 Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü RAM Rehberlik Semineri Belgesi

26-2001 MEB Spor ve İzcilik Dâiresi Ankara Liderlik Temel Kursu Belgesi

27-2001 Mersin Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Programını Değerlendirme Semineri Belgesi

28-2004 Yalova Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Programını Değerlendirme Semineri Belgesi

29-2004 Din Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Kursu Belgesi

30-2004 Bilgisayar ve İnternet Kullanımı Kursu Belgesi-1(Windows 98,MS Word, İnternet )

31-2004 Din Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Kursu Belgesi

32-2005 Bilgisayar ve İnternet Kullanımı Belgesi-2 (Excel, Power Point, İnternet )

33-2005 Temel Âfet Bilinci Okul Lider Öğretmen Eğitimi Semineri Belgesi

34-2006 Paket Programları Kursu Belgesi-3(Microsoft 2003 Word, Excel, Power Point, İnternet

35-24 Kasım 2006 Milli Eğitim Bakanlığı Başöğretmenlik Sertifikası

36-2007 Toplam Kalite Yönetiminde Süreç Yönetimi Semineri Belgesi

37-2007 Toplam Kalite Yönetiminde İnsan Kaynakları Semineri Belgesi

38-2007 Psiko-Eğitim Semineri Belgesi

39-2007 Sınıf Yönetimi Semineri Belgesi

40-Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Daire Başkanlığı İngilizce Kursu-1 Belgesi (2007/2008

Yılı I.Dönem,A2,284 Saat 3,5 ay )

41-Milli Eğitim BakanlığıHizmetiçi Eğitim Daire Başkanlığı İngilizce Kursu-2 (2007/2008 II. Dönem A2+,292 Saat 3,5 ay)

42-2008 Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Karma Komisyonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenliği Sınavı Kazanma Belgesi

43-2009 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Dönemi Dini Bilgiler Kursları Yönetmeliği Öğretim Programı Komisyon Üyesi Görevlendirme Belgesi

44-2010 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Dönemi Dini Bilgiler Kursları Yönetmeliği Öğretim Programı Komisyon Üyesi Görevlendirme Belgesi

45-2010 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Dönemi Dini Bilgiler Kursları Yönetmeliği Öğretim Programı ve Kitap Yazma Komisyon Üyesi Görevlendirme Belgesi

46-2010 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yaz Dönemi Dini Bilgiler Kursu Yetkili Dini Bilgiler Kursu Öğretmeni Belgesi

47-2011 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yaz Dönemi Dini Bilgiler Kursu Yetkili Dini Bilgiler Kursu Öğretmeni Belgesi

48-2012 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yaz Dönemi Dini Bilgiler Kursu Yetkili Dini Bilgiler Kursu Öğretmeni Belgesi

49-20 03 2012 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Protokol Kuralları, Güzel Konuşma ve Diksiyon Semineri Belgesi

50-21 03 2012 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Çocuklarla İletişim Yöntemleri Semineri Belgesi

51-21 03 2012 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Sorun Çözme Teknikleri Semineri Belgesi

52-23 03 2012 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Okullarda Öfke ve Şiddet Semineri Belgesi

53-17 04 2013 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Zaman Yönetimi Semineri Belgesi

54-18 04 2013 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ortaöğretimde Ölçme ve DeğerlendirmeSemineri Belgesi

55-19 04 2013 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, Etkili Öğretim Yöntem ve İlkeleri Semineri Belgesi

56-20 04 2013 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yenilikçi Öğretmen Semineri Belgesi

57-15 05 2012 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, Test Geliştirme Semineri Belgesi

58-16 05 2012 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, İletişim ve Liderlik Semineri Belgesi

59-03 01 2014 Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Daire Başkanlığı İngilizce Kursu-3 (2013/2014) I. Dönem B1 (İntermediate) 68 Saat )

60-8-9-10 Mayıs 2014 Bartın Amasra Amasra

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !