Yrd.Doç.Dr.Erdoğan Köycü'nün Kariyeri

                                  Yrd.Doç.Dr.Erdoğan Köycü CV

 

                                                          KİŞİSEL BİLGİLER

 

  Adı Soyadı:Erdoğan KÖYCÜ

  Baba adı:Celâl

  Doğum Yeri:Afyonkarahisar/Emirdağ

  Doğum tarihi:01.01.1965

  Adres:Bartın Üniversitesi

               İslâmî İlimler Fakültesi

                                        BARTIN

  Cep Telefonu:0 537 376 00 85

  E-Mail:e_koycu@hotmail.com

 

 

 

                                                            EĞİTİM DURUMU 

 

1999 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  Doktora

 

1993 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  Yüksek Lisans

 

1990 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

 

1982 Emirdağ İmâm Hatip Lisesi

 

1978 Emirdağ İmâm Hatip Lisesi  Ortaokulu

 

1975 Ekizce Köyü İlkokulu   

 

 

 

 

                                KAZANDIĞI BURSLAR VE SINAVLAR

 

1-1991 Yılı Yapılan Öğretmenlik Sınavı (Asil)

 

1-1991 Cezayir Hükümeti Araştırma Bursu

 

2-1993 Suriye Hükümeti  Araştırma Bursu


3-2008 TC Dışişleri Komisyonu  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

    Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenliği Sınavı

 

 

                                                 AKADEMİK ÇALIŞMALARI

 

                                                    A-BASILI  ESERLER

 

1-Dînî Bilgiler Kursu Öğrenci Ders Kitabı( Komisyon ),Lefkoşa-2011

 

2-Dînî Bilgiler Kursu Öğrenci Çalışma Kitabı( Komisyon),Lefkoşa-2011

 

3-Sunenu’t-Tirmizî’nin Metod Yönünden İncelenmesi,Araştırma Yayınları,Ankara,2013

 

4-El-Mizzî’nin Hadîs İlmi’ndeki Yeri,Araştırma Yayınları,Ankara,2013

 

5-“Kim,Benim Üzerime Kasden Yalan Söylerse,Cehennem’deki Yerine

     Hazırlansın.” Hadîsi Üzerine Bir Araştırma,Araştırma Yayınları,Ankara,2013

 

                             

B-HAKEMLİ DERGİLERDE BASILMAK ÜZERE HAZIRLANAN MAKALELER

 

1-Şu’be b.El-Haccâc’ın Hayâtı,Hadîs Usûlü,Hadîs İlimleri ve Hadîs Râvîleriyle

İlgili Görüşleri                                                                                       ( Basılmamış)

 

2-Mi’râc Vakasının Hadîsler Işığında Değerlendirilmesi              (Basılmamış)

 

3-Dr. (Prof.Dr.) Nihat Hatipoğlu’nun Ebû Zur'a Er-Râzî ve Hadîs İlmindeki

Yeri ” Adlı Eseri Üzerine Bazı Mülâhazalar                                      (Basılmamış)

 

4-Dr.Abdulvahhâb Öztürk’ün “Kur’ân-ı Kerîm ve Meâli Adlı Eseri Üzerine

Bazı Mülâhazalar                                                                                   (Basılmamış)

 

5-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kutlu Doğum Geleneği   (Basılmamış)

 

 

                                                    D-TERCÜME ESERLER

 

1-Muhammed b.Îsâ Et-Tirmizî’nin (279/892) “ Kitâbu’l-İlel ” inin Tercümesi

                                                                                                               (Basılmamış)

 

2-Prof.Dr.Beşşâr Avvâd Ma’rûf’un Hayâtı ve İlmî Çalışmaları  (Basılmamış)

 

3-Cemâluddîn Ebî’l-Haccâc El-Mizzî’nin ( 742/1341 ) “Hz.Peygamber’in (s.a.v.)

Vasıfları”adlı çalışmasının Tercümesi                                                (Basılmamış)

 

4-Cemâluddîn Ebî’l-Haccâc El-Mizzî’nin ( 742/1341 ) “ Hz.Peygamber’in

( s.a.v.)Mu’cizeleri” adlı çalışmasının Tercümesi,                             (Basılmamış)

 

 

              YURTDIŞI VE YURTİÇİ KATILDIĞI BİLİMSEL TOPLANTILAR

 

1-2005 Bolu Gerede II.Hadîsçiler Toplantısı (Sunulan Tebliğler Üzerine Bazı Mülahazalar)

 

2-2006 Bolu Gerede III.Hadîsçiler Toplantısı (Sunulan Tebliğler Üzerine  Bazı Mülahazalar)

 

3-2012 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa Yakındoğu Üniversitesi Uluslararası

    Hadisçiler Sempozyumu (Hadîslerin Güncel Değeri)

                                                   MESLEKÎ ÇALIŞMALARI

 

1-15 Kasım 2013 Bartın Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi'ne Yrd. Doç.Dr.

 

2-24 07 2013-01 11 2013  Ankara Altındağ Esenevler Anadolu Lisesi Başöğretmen

 

3-2013-2014 Ankara Altındağ 4.Bölge Anadolu Liseleri Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

    Öğretmenleri Zümre Başkanı 

 

4-2013-2014 Ankara Altındağ 4.Bölge Anadolu Liseleri Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

   Öğretmenleri Zümre Başkanı

 

5-2012-2013 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı

   Gazimağusa Canbulat Özgürlük Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

    Öğretmeni

 

6-2009-2013 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı  

   Gazimağusa Çanakkale Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni

 

7-2008-2009 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı 

   İskele Bekirpaşa Lisesi-İskele Ticaret Lisesi Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

   Öğretmeni

 

8-2005-2008 Ankara Keçiören Aydınlıkevler Ticaret Meslek Lisesi Din Kültürü

    ve Ahlâk Bilgisi (Başöğretmen)

 

9-2002-2004 Ankara Altındağ  Zümre Öğretmenler Kurulu  Başkanı

 

10-2002-2004 Ankara Altındağ 4.Bölge Zümre Öğretmenler Kurulu Başkanı  

 

11-1992-2004 Ankara Altındağ Kutalmışbey İlköğretim Okulu Din Kültürü ve

    Ahlâk Bilgisi Öğretmeni

 

12-1991-1992 Ankara Altındağ Peyami SAFA İlköğretim Okulu Din Kültürü ve

    Ahlâk  Bilgisi Öğretmeni

 

13-1987-1991 Ankara Altındağ Misafir Fakîh Camii İmâm-Hatîbi

 

14-1985-1987 Ankara Altındağ Karaköy Câmii İmâm-Hatîbi

 

15-1983-1985 Afyonkarahisar Emirdağ Kılıçlı-Kavlaklı Köyü Camii İmâm-Hatîbi                                 

                

 

                                                      KATILDIĞI KURSLAR

 

1-2003 MEB Spor ve İzcilik Dâiresi Kastamonu Yolkonak Oymak Başı Kursu ( 70  saat )

 

2-2003 MEB Spor ve İzcilik Dâiresi Ankara Liderlik Temel Kursu  ( 70  saat )

 

3-2004  Din Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Kursu ( 30 saat )

 

4-2004  Sürücü Sınavları Sorumlusu Kursu  ( 25 saat)

 

5-2004  Bilgisayar ve İnternet Kullanımı-1(Windows 98,MS Word,İnternet )(75 Saat)

 

6-2005 Bilgisayar ve İnternet Kullanımı-2 (Excel,P.Point,İnternet ) (75 Saat) 

 

7-2006 Paket Programları Kursu -3 ( Microsoft 2003 Word, Excel,Power Point,İnternet

   ( 90 Saat )

 

8-2006 MEB Spor ve İzcilik Dâiresi Kastamonu Yolkonak Ocak  Başı Kursu ( 100 Saat )

 

9-MEB Hizmetiçi Eğitim Daire Başkanlığı İngilizce Kursu-1(2007/2008 Yılı I.Dönem,A2,

      284 Saat 3.5 ay )10-MEB Hizmetiçi Eğitim Daire Başkanlığı İngilizce Kursu-2 (2007/2008 II.Dönem

      A 2+,292 Saat 3.5 ay)

 

11-MEB Hizmetiçi Eğitim Daire Başkanlığı İngilizce Kursu-3 ( 2013/2014 Yılı I.Dönem

      B 1 21 Ekim-14 Kasım 2013 68 Saat (Üniversiteye atandığımdan dolayı kursu bırakmak

       zorunda kaldım.)

 

 

                                           KATILDIĞI SEMİNERLER VE SERTİFİKALARI

 

1-1999 Rehberlik  Semineri   (60 Saat)

 

2-2001 Mersin Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü MEB Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

    Programlarını Değerlendirme Semineri (30 Saat )

 

3-2004 Yalova Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü MEB Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

    Programlarını Değerlendirme Semineri(30 Saat ) 

 

4-2005 MEB Temel  Âfet Bilinci Okul Lider Öğretmen Eğitimi Semineri (6 Saat)

 

5-2006 MEB Başöğretmenlik Sertifikası

 

6-2007 MEB oplam Kalite Yönetiminde Süreç Yönetimi Semineri  ( 20 Saat)

 

7-2007 MEB Toplam Kalite Yönetiminde İnsan Kaynakları Semineri  ( 20 Saat)

 

8-2007 MEB Psiko Eğitim Semineri  ( 12 Saat )

 

9-2007 MEB Sınıf Yönetimi Semineri  ( 30 Saat )

 

10-2010 KKTC Din İşleri Başkanlığı Yaz Dönemi Dini Bilgiler Kursları Semineri

     (20 Saat)

 

 

                YURTİÇİ VE YURTDIŞI TV ve RADYO PROĞRAMLARI

 

1-22 09 2006 Ankara Başkent TV Hz.Âdem’den Günümüze Eğitim ve Öğretim

 

2-28 04 2011 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti As TV ( Lefkoşa) “Muhabbet Kapısı

    Programı “Merhamet Eğitimi”

 

3-26 04 2012 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  Yakındoğu Üniversitesi

    Radyosu (Gönülden Gönüle ) Programı  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

    Kutlu Doğum Değerlendirmeleri 

 

 

                          YURTDIŞI SEMİNER  VE SUNUŞ KONUŞMALARI

 

1-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eskad Gazimağusa Şubesi,Hadîs,Sünnet-Kudsî

   Hadîs Semineri

 

2-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa Yakın Doğu Üniversitesi Dînî Bilgiler Kursu

   Öğretmenleri Adına Konuşma 1 Temmuz 2010

 

 

     YURTDIŞI KURUM VE KURULUŞLARDA ALMIŞ OLDUĞU GÖREVLER

 

1-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı

   Yaz Dönemi Dini Bilgiler Kursları Yönetmeliği Komisyon Üyesi,Haziran,2009

 

2-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı

   Yaz Dönemi Dini Bilgiler Kursları Öğretim Programı Komisyon

   Üyesi,Haziran,2010

 

3-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim  Gençlik ve Spor Bakanlığı

   Dini Bilgiler Kursları Öğretim Programı Yazma Komisyon Üyesi,Mayıs,2011

 

4-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı  

   Yaz Dönemi Dini Bilgiler Kursları Öğretim Programı ve Kitap Yazma

   Komisyon Üyesi,Mayıs,2011

   

 

                                   YURTDIŞINDA KATILDIĞI SEMİNERLER

 

1.KKTC Milli Eğitim Gençlik ve Spor  Bakanlığı,Protokol Kuralları,

   Güzel Konuşma ve Diksiyon Semineri, 20 03 2012

 

2.KKTC Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı,Çocuklarla İletişim

   Yöntemleri  Semineri,21 03 2012

 

3.KKTC Milli Eğitim Gençlik ve spor Bakanlığı,Sorun Çözme Teknikleri ,22 03 2012

 

4.KKTC Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı,Okullarda Öfke ve Şiddet, 23 03 2012

 

5.KKTC Milli Eğitim  Gençlik ve Spor Bakanlığı,Zaman Yönetimi,17 04 2013

 

6.KKTC Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Ortaöğretimde Ölçme ve

    Değerlendirme,18 04 2013

7.KKTC Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı,Etkili Öğretim Yöntem ve İlkeleri ,

   19 04 2013

8.KKTC Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı,Yenilikçi Öğretmen ,20 04 2013

 

9-KKTC Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı,Test Geliştirme,15 05 2012

 

10-KKTC Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı,İletişim ve Liderlik,16 05 2012

 

 

                                       YURTDIŞI VERDİĞİ KURSLAR

 

1-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı  

   Yaz Dönemi Dini Bilgiler Kursları Yetkili Dini Bilgiler Kursu Öğretmeni,

   1 Temmuz-30 Temmuz 2010 Gazimağusa Çanakkale Ortaokulu (Kız-Erkek

    Karma Sınıf,39 Kayıtlı Öğrenci) 

 

2-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı

   Yaz Dönemi Dini Bilgiler Kursları Yetkili Dini Bilgiler Kursu Öğretmeni,4 Temmuz-

    29 Temmuz 2011 Gazimağusa Çanakkale Ortaokulu (Erkek-Kız Karma Sınıf,

    27 Kayıtlı Öğrenci) 

 

3-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı

   Yaz Dönemi Dini Bilgiler Kursları Yetkili Dini Bilgiler Kursu Öğretmeni

   2 Temmuz- 31 Temmuz 2012 Gazimağusa Çanakkale Ortaokulu (Erkek

   Öğrenciler 16 Kayıtlı Öğrenci )             

 

                                                         ÖDÜLLERİ  

              

Tarih

Belge Cinsi

Veriliş Nedeni

Verildiği Makam

Sayısı

 

26 06 2013        

 

Teşekkür Belgesi

     

Yurtdışı Görevinde Başarı

 

KKTC Din İşleri Başkanlığı          

 

4

 

04 06 2013       

 

Teşekkür Belgesi

     

Yurtdışı

Görevinde Başarı

 

KKTC Milli Eğitim ve Gençlik ve Spor Bakanlığı     

 

7724

Haziran 2011

 

Teşekkür Belgesi

Dini Bilgiler Kursları Kitap Yazma

 

 

 

KKTC MEGSB Talim Terbiye Müdürlüğü   

 

Haziran 2011

 

Teşekkür Belgesi

Dini Bilgiler Kursları Program Yazma

 

 

KKTC MEGSB Talim Terbiye Müdürlüğü   

 

 

Haziran 2011

 

Teşekkür Belgesi

Dini Bilgiler Kursları Program Yazma

 

 

KKTC MEGSB Talim Terbiye Müdürlüğü   

 

 

22 06 2010   

 

Teşekkür Belgesi

 

Çalışkanlık 

 

KKTC Lefkoşa Büyükelçiliği     Eğitim Müşavirliği

 

304

 

18/07/2005 

 

Teşekkür Belgesi

 

Çalışkanlık 

 

Ankara Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

318

 

09/12/2004 

 

Teşekkür Belgesi

 

Çalışkanlık 

 

Ankara Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

467

 

08/07/2002 

 

Takdir Belgesi 

 

Çalışkanlık 

 

Ankara Altındağ Kaymakamlığı

 

523 

 

17/04/2002 

 

Teşekkür Belgesi

 

Çalışkanlık

 

Ankara Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

1610 

 

05/04/2001 

 

Teşekkür Belgesi

 

Çalışkanlık

 

Ankara Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

67

 

01/09/1994 

 

Teşekkür Belgesi

 

Çalışkanlık

 

Ankara Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

1767

 

10/06/1994

 

Taltif Belgesi

 

Çalışkanlık

 

Ankara Altındağ Kutalmışbey İ.Ö.O. Müdürlüğü

 

954

 

18 11 2013

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !